Disclaimer

Privacy

MJD Collecting hecht grote waarde aan de privacy van haar cliënten. Alle wettelijk op dit gebied bepaalde regels zullen dan ook in acht worden genomen. Alle informatie met betrekking tot persoonsgegevens wordt zorgvuldig beheerd en bewaard in ons systeem. Deze informatie zal uitsluitend gebruikt worden om onze diensten optimaal te kunnen aanbieden.

Aansprakelijkheid

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. MJD Collecting is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen, van welke aard en omvang dan ook, die kunnen voortvloeien uit het gebruik van informatie van deze website. De verstrekte informatie via deze website kan nimmer gezien worden als juridisch advies. De verstrekte informatie is slechts informatief en kan zoals de meeste informatie al gedateerd zijn op het moment dat u dit leest. MJD Collecting is nimmer aansprakelijk voor informatie omtrent MJD Collecting vermeld op andere websites (zoals: aanbiedingen, links, banners, etc.) Wijzigingen aan de MJD Collecting website kunnen worden aangebracht zonder voorafgaande mededeling.

Copyright

Teksten, afbeeldingen en logo’s die op deze website voorkomen mogen niet zonder schriftelijke toestemming van MJD Collecting of andere rechthebbenden worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt en/of worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand.

Informatievoorziening

Op deze website kan MJD Collecting u vragen om informatie voor een specifiek doel, zoals persoonlijke gegevens op te geven zoals uw naam, adres en e-mail adres. Hiermee geeft u MJD Collecting toestemming deze gegevens in te zien, op te slaan in een database en te gebruiken voor de aangeboden dienstverlening. Wij zullen deze gegevens echter niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming delen met derden. MJD Collecting kan om u optimaal van dienst te zijn deze gegevens ook gebruiken voor interne marketingdoeleinden en u op de hoogte te houden van nieuwe/verbeterde diensten en website/systeem functies. Op basis van de door u afgenomen diensten zult u een reeks e-mails ontvangen om u op de hoogte te houden van de o.a. door u / ons aangebrachte wijzigingen in uw debiteur / vorderingsgegevens. De MJD Collecting website kan mogelijk gebruik maken van cookies, om zo de informatievoorziening nog makkelijker te laten verlopen. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het surfen geen cookies ontvangt

Vragen

Indien u klachten, vragen of opmerkingen heeft, kunt u een e-mail sturen naar info@mjdcollecting.nl